Lezingen

Regelmatig worden er lezingen over astronomie, weerkunde, ruimtevaart of over andere natuurwetenschappelijke onderwerpen georganiseerd bij Zenit. Deze lezingen worden onder andere gegeven door personen die er beroepsmatig bij betrokken zijn.

De toegang bedraagt € 7,00 per persoon.
Donateurs van Zenit betalen € 3,50 per persoon en leden van Zenit hebben vrij toegang.