Informatie

De vereniging Zenit

Zenit is de sterrenkundevereniging voor Den Helder en omstreken. De vereniging bestaat sinds 1975 en heeft als thuisbasis de Cees Buining Sterrenwacht in de buurtschap Noorderhaven, het terrein van Zorggroep’s Heeren Loo in Julianadorp. Daar heeft zij o.a. de beschikking over één van de grootste telescopen in de regio: Een Newtonkijker met een spiegeldiameter van 40 cm.

De sterrenwacht werd in 1995 gebouwd. Zij is vernoemd naar Cees Buining, oud-wethouder van Den Helder, die door zijn niet-aflatende steun en enthousiasme een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming ervan.

De koepel, die de behuizing vormt van ons hoofdinstrument, is ontworpen en gebouwd door leden van de vereniging. Hij werd in 2004 geplaatst.

Leden en lidmaatschap

De leden houden zich bezig met waarneming en studie van de hemelverschijnselen. Voor het waarnemen staat hen een uitgebreid instrumentarium aan telescopen, camera’s en computerapparatuur ter beschikking. Verder zijn de leden betrokken bij de voorlichting over de sterrenkunde aan scholieren van basisscholen en middelbare scholen, aan leden van andere clubs en groeperingen en ook aan een meer algemeen publiek.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Onze kennis over het heelal wordt in rap tempo uitgebreid door de missies naar andere hemellichamen en door de ontwikkeling en inzet van zeer fijngevoelige meetapparatuur. Wilt u zich in doen en denken bezighouden met dit boeiende vak, dan nodigen wij u uit om lid te worden van onze vereniging. Het zal uw leven verrijken. De contributie bedraagt € 65 per jaar. Jeugdleden betalen € 40.

Donateurs

Donateurs zijn van harte welkom bij onze vereniging. Met uw bijdragen financieren wij o.a. gastsprekers uit het vakgebied, die vaak vertellen over de jongste resultaten van het ruimteonderzoek. Dus draagt u de sterrenkunde een warm hart toe en wilt u bijdragen aan de verbreiding van haar resultaten, geeft u zich dan op als donateur. De minimale jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 15,- Donateurs kunnen de lezingen door gastsprekers met korting bijwonen.