Activiteiten

Voorlichting

Een belangrijke doelstelling van Zenit is om de resultaten van de sterrenkunde voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daartoe organiseert zij de volgende activiteiten:

Open avonden

Jaarlijks organiseren wij een aantal open avonden waarbij de sterrenwacht voor eenieder wordt opengesteld. Ook doen wij mee met landelijke evenementen, zoals de Nationale Sterrenkijkdagen en de Nacht van de Nacht. Deze activiteiten worden in de media aangekondigd. Bij slecht weer worden er lezingen gegeven. Overigens kan men elke vrijdagavond vanaf 20:00 uur vrijblijvend een bezoek brengen aan de sterrenwacht.

Lezingen door leden van Zenit

De leden van Zenit verzorgen lezingen voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en voor leden van andere verenigingen en groeperingen. De kosten van een lezing bedragen € 50.

Lezingen door gastsprekers

Zes keer per jaar nodigen wij hooggekwalificeerde gastsprekers uit voor het houden van een openbare lezing op de sterrenwacht. De toegang bedraagt € 7.