Categoriearchief: Lezingen 2015-2016

Lezingen van het seizoen 2015-2016

Lezing “Reizen naar Mars” door Jeffrey Bemelmans en Youri l’Istelle

22 april 2016 20:00 uur

In 2011 wilde we met Mars One enkele mensen op weg sturen naar de planeet Mars. Nu is bekend dat dit idee te ambitieus was, de technologie is nog niet ver genoeg om mensen daar te krijgen en om daar te overleven. Voor de komende paar jaar stonden nog meer ideeën gepland, waarvan geen enkele uiteindelijk door is gegaan. Nu zijn er echter wel veelbelovende technologieën die de mensheid wellicht een keer voet zal laten zetten op de rode buurplaneet.

Tijdens deze lezing leert u wat we nu aan technologie hebben en wat we nodig hebben om een reis naar Mars uit te kunnen voeren. Een deel van de lezing is gefocust op het vervoer, wat hebben we nodig om naar Mars te komen en kunnen we dan ook weer terug? Het tweede deel is gefocust op het overleven op Mars, kunnen we daar ooit rondlopen zonder ruimtepak? Zullen er ooit busreizen komen om ons naar onze vakantiebestemming op Mars te kunnen brengen?

Mars-one

De lezing over de marsreizen zal worden gegeven door Jeffrey Bemelmans en Youri l’Istelle, leden van Zenit Den Helder die ieder vanuit hun eigen kennisgebied zullen gaan vertellen. Youri vertelt over de ruimtevaart en Jeffrey vertelt over het overleven.

De lezing is op vrijdag 22 april en zal om 20:00 uur aanvangen.
Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entree: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Lezing over “Het Antikythera Mechanisme” door Ir. H.A. Verbeek

25 maart 2016 20:00 uur

Het Antikythera Mechanisme; een tandwiel aangedreven zonnestelsel uit 150 BC. Na de ontdekking in 1902 en de ontrafeling in 2006 beseft men dat dit tot de wereldwonderen dient te behoren. Eclipsvoorspelling en het rooster voor pan Helleense spelen naast ingenieuze oplossingen voor elliptische banen van maan en planeten zijn hierin verwerkt en dat alles 1500 jaar voordat wij de tandwielkast ontwikkelden.

Het Antikythera Mechanisme Credit & License: Wikipedia

Het Antikythera Mechanisme. Credit & License: Wikipedia

De lezing is op vrijdag 25 maart en begint om 20:00 uur.
Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Lezing “Zonneactiviteit van Galilei tot ruimteweer” door Prof. Dr. Robert J. Rutten

Zaterdag 20 februari 2016 14:00 uur

Met de ontdekking van zonnevlekken door Galilei begon de astrofysica: de natuurkunde van objecten elders in het heelal. Het is opmerkelijk hoeveel we sindsdien van de zon te weten zijn gekomen. We weten meer van haar inwendige dan van het binnenste van onze eigen aarde, we begrijpen veel verschijnselen op het zonsoppervlak, en we weten precies hoe het zonlicht daar ontsnapt.

Opname van NASA’s Solar Dynamics Observatory op 24 augustus 2014. Image Credit: NASA/SDO

Opname van NASA’s Solar Dynamics Observatory op 24 augustus 2014. Image Credit: NASA/SDO

De laatste jaren is er ook grote vooruitgang in het begrip van de ijle zonneatmosfeer dankzij nieuwe telescopen op aarde en in de ruimte en de komst van numerieke simulaties in supercomputers. Echter, de grootschalige zonneverschijnselen die met magnetisme te maken hebben – inclusief vlekken, filamenten, vlammen, coronale explosies – blijven ons voor grote raadsels stellen. Met name de aard en werking van de inwendige dynamo die het zonnemagnetisme regelt en daarmee ook de aktiviteitscyclus en het ruimteweer nabij ons planeetje blijven onbegrepen.

Ik zal de lezing beginnen met een overzicht van de struktuur van de zon en vervolgen met een “movie hour” potpourri van de aktiviteitsverschijnselen. De onderzoekstechnieken en de reeds verkregen inzichten komen tussendoor aan de orde.

Biografie
Prof. Dr. Robert J. Rutten
De spreker was ruim veertig jaar zonnefysicus in Utrecht. Ook was hij deeltijdhoogleraar in Oslo en komt daar nog vaak. Hij is expert in hoe het licht van de zon ontsnapt en hoe de spectraallijnen in dat licht dienen als meetinstrument. Hij was nauw betrokken bij de waarnemingen met de Dutch Open Telescope op
La Palma en onderzoekt momenteel de structuur van de zonnechromosfeer.

De lezing is op zaterdag 20 februari en zal om 14:00 uur aanvangen. Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Lezing “Grote optische telescopen” door Drs. Edwin Mathlener

13 november 2015 20:00 uur

Regelmatig worden we verrast door steeds weer mooiere foto’s gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop. Toch is die ruimtetelescoop maar een betrekkelijk klein instrument met een spiegeldiameter van 2,5 meter. Maar omdat hij boven de dampkring waarneemt, kan hij ongestoord veel scherper kijken dan enig andere telescoop. Zijn lichtverzamelend vermogen is echter slechts klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen worden steeds groter.
Dankzij nieuwe technieken zijn de afgelopen jaren telescopen verwezenlijkt met spiegeldoorsnedes van wel 8 tot 10 meter. Veel van deze telescopen zijn primair bedoeld voor spectroscopisch onderzoek, maar o.a. met ESO’s Very Large Telescope (VLT) worden ook prachtige foto’s gemaakt.

Maar hier eindigt de ontwikkeling niet: NASA werkt aan een nieuwe, veel grotere ruimtetelescoop, terwijl diverse groepen plannen hebben voor telescopen met diameters van tientallen meters. Zo werkt ESO nu aan een 39 meter telescoop.

 Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

We kijken in deze deze lezing niet alleen naar heden en toekomst van de grote telescopen, maar kijken ook terug op het verleden, waarin ieder tijdvak zijn eigen grote telescopen kende.

De lezing is op vrijdag 13 november en zal om 20:00 uur aanvangen. Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Zenit 40 jaar minisymposium 12 september 2015

De Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Zenit viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan organiseert zij een minisymposium in De Helderse Vallei op 12 september van 12:30 tot 17:00 uur. De zaal gaat open om 12:00 uur.

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Programma:
Martin Dragt – Zenit: 40 jaar sterrenkunde in Den Helder
Professor Leon Koopmans – Het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal
Govert Schilling – Exoplaneten en de speurtocht naar buitenaards leven

Adres: De Helderse Vallei 9-11 (bij parkeerplaats Donkere Duinen), 1783 DA Den Helder

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

==============================================================

Het minisymposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo_helderse_vallei

Logo_convenant_wijkaanpak_plus

Logo_den_helder_airport

Logo_nam